ACE’s erbjudande

  • Vi utför nybyggnation från tomt till nyckelfärdigt hus. Vi bygger hus från husleverantörer som vi samarbetar med.
  • Vi utför tillbyggnad på befintligt hus. Vi har stor erfarenhet i tillbyggnad av gamla hus.
  • Vi utför specifika byggprojekt som tex; gästhus, garage, carport, badrum, pool, bryggor, verandor.
  • Vi utför vatten- och avloppsprojekt från anslutningsventil vid tomtgräns till full kommunalt driftsatt fastighet.
  • Vi erbjuder transporttjänster i Stockholmsområdet.
  • Vi utför mark-, väg- och dräneringsarbeten. 

Våra tjänster

NYPRODUKTION

VA-ARBETEN

OM- OCH TILLBYGGNAD

NYBYGGNAD, RENOVERINGAR AV VÅTUTRYMMEN

TRANSPORTER MED KRANBIL/LASTVÄXLARE

SCHAKTNING OCH GROVPLANERING AV TOMTER

INSTALLATION AV MILJÖVÄNLIG LÖSULLSISOLERING

GJUTNING AV BETONGBJÄLKLAG

ANLÄGGNING AV VÄGAR

GJUTNING AV HUS- & INDUSTRIPLATTOR 

PUTSA/TILLÄGGSISOLERA FASADER

BYGGA MURAR/LÄGGA MARKSTEN